e-Spor Takımı Nasıl Kurulur? Neler Gereklidir?

Merhaba Trespor takipçileri, bugünkü yazımızda Türkiye’nin Espor ve Oyun Bloğu olarak sizlere bir e-spor takımı nasıl kurulur, bunu göstereceğim, anlatacağım.

Resmi bir E-spor takımı kurmak için gerekenler

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun kurulması itibariyle artık kulüplerin şirketleşmeden kulüpleşmeye geçişi beklenmektedir. Bunun için şirketten derneğe geçiş süreci benimsenir ve aşağıdaki koşullar geçerli olur.

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir.

Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir araya gelen bu kişilerin dernekleri ile ilgili bir tüzük hazırlamaları gerekir. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 1. Derneğin adı ve merkezi,
 2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı,
 3. Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,
 4. Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,
 5. Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,
 7. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
 8. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,
 9. Derneğin borçlanma usulleri,
 10. Derneği iç denetim şekilleri,
 11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
 12. Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Dernek kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet “Kuruluş Bildirimi” ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 • Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,
 • Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler 1’er arttırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerini alındığına dair alındı belgesi verir. Gerekli tüm evraklar aşağıda yer almaktadır.

 1. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü.
 2. Tüzük tamamı (içerikte renk belirtilecek, tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa, eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek)
 3. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 4. Amblem (cd/dvd) ve forma (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı)
 6. Kulüp Bilgi Formu (1 Adet)
 7. Dilekçe (mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 8. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün …….. branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı. (2 Adet)
 9. Kuruluş bildirgesi
 10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü) (NOT: Tesisin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır. Tesis ruhsatı hakkında 651 62 62/118 numaralı telefondan Özel Spor Salonları Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.)
 11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi
 12. Vergi numarası ve dairesi
 13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)
 14. Kulübe ait mail adresi
 15. İmza Sirküsü Yetki Belgesi (Noter Tasdikli)
 16. Faaliyet Belgesi
 17. 2 top A4 kâğıt, 2 adet yarım kapak dosya ve yapıştırıcı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu